SEO linkbuilding

Linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov, je jednou z najdôležitejších off-page aktivít SEO (optimalizácie pre vyhľadávače). Kedysi populárne registrovanie webu do katalógov dnes už nefunguje a takto získané spätné odkazy sa nedajú považovať za kvalitné. Povedzme si teda, ako vyzerá kvalitný linkbuilding.

Účel linkbuildingu

Linkbuilding nie je len o jednorazovom vybudovaní spätných odkazov. Je to činnosť, ktorej sa treba venovať dlhodobo. Len tak môžu byť jeho výsledky viditeľné. Pritom je treba dbať najmä na kvalitu, nie kvantitu odkazov, ktoré na web smerujú. Aké je teda cieľ, respektíve účel linkbuildingu?

Kvalitné spätné odkazy dokážu zlepšiť pozíciu webu v organických – neplatených  výsledkoch vyhľadávania. S tým samozrejme súvisí aj zvýšenie relevantnej návštevnosti webu. To znamená, že web navštívia relevantní užívatelia, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú aj zákazníkmi!

Ako vyzerajú kvalitné spätné odkazy

Pri linkbuildingu, čiže budovanie spätných odkazov, existujú určité zásady, ktorými by ste sa mali riadiť. Kedysi boli spätné odkazy najmä o kvantite. V súčasnosti to však už neplatí a dôraz sa kladie najmä na kvalitu. Ako by mal kvalitný spätný odkaz vyzerať a čo má spĺňať?

  • Pridaná hodnota. Spätný odkaz má naozaj poslúžiť a čitateľ by mal mať motiváciu kliknúť naň. Umiestňujte ich do hodnotných textov.
  • Odkazy musia pochádzať z čo najrelevantnejších zdrojov. To znamená, že zameranie vášho webu a webu, ktorý na vás odkazuje, musí byť prinajmenšom podobné.
  • Anchor text. Je to text, cez ktorý sa odkazuje na web. Ideálne je, keď anchor text obsahuje kľúčové slovo.
  • Umiestnenie spätného odkazu. Spätné odkazy určite nepatria napríklad do pätičky stránky. Nachádzať by sa mali v jadre webu.
  • Správne množstvo. Čím viac kvalitných spätných odkazov, tým lepšie! Pozor ale na to, aby boli prirodzené. Je nezmysel získavať spätné odkazy napríklad registráciou do katalógov. V najhoršom prípade môže byť web, na ktorý sa takto odkazuje, Googlom penalizovaný. Zachovajte teda vhodný pomer kvality a kvantity spätných odkazov, pričom časť z nich by mala pochádzať z webov, ktoré sú v danej oblasti autoritou. Ďalšie môžu pochádzať napríklad z blogov, diskusných fór, či sociálnych sietí.

Ako sme už spomínali, budovanie spätných odkazov je dlhodobá aktivita. Ideálna situácia nastáva vtedy, ak dokážete tvoriť tak kvalitný obsah, že naň ostatní prirodzene odkazujú. Takýto obsah nezabudnite prezentovať tiež na sociálnych sieťach, aby sa dostal k čo najširšiemu publiku.

 

Napíšeme a uverejníme SEO PR článok

Efektívna reklama na internete – SEO PR článok

SEO PR Článok odborne napíšeme a opublikujeme v našich kvalitných tematických magazínoch a informačných web stránkach.

  • originál – napísaný iným autorom
  • obsahuje kľúčové slová a cez ne povedie odkaz na Vašu internetovú stránku.
  • uverejnený je na jednej kvalitnej internetovej stránke nastálo (blog, magazín, informačná web stránka, portál)

sieť magazínov a informačný web stránok

majú svoju históriu, obsahové zameranie, kvalitný obsah a tým aj pozitívny pagerank 3 a viac

Čo Vám SEO článok prinesie

Okamžité návštevy – článok sa po uverejnení v magazíne sa nachádza na hlavnej stránke a je zazdielaný na sociálnych sieťach.

Vylepšenie v SEO – Vyhľadávače nájdu článok a vašu web stránku vyhodnotia, za zaujímavé miesto a tým ju posunú na prednú pozíciu vo vyhľadávaní (tu sú obzvlášť dôležité originálne texty a kvalitné magazíny ktoré majú vysoký pagerank )

Dlhodobý Efekt – články na internete zostávajú súčasťou obsahu jednotlivých magazínov, takže táto forma reklamy pôsobí dlhodobo.

Zlepšenie imidžu firmy – článok zanecháva priaznivú odozvu pre tých čo si budú zisťovať informácie o vašej firme (produktoch) na internete , budú nachádzať priaznivé články na rôznych miestach internetu od rôznych autorov .

 

www.blueinfo.sk, info@shopping.sk, mobil 0917417448

Zoznam magazínov a informačných web stránok

Posunieme Vás hore TEAM Blueinfo.sk